Tirnak Batmasinda Tirnak Teli Tedavisinin Etkinligi/Efficacy of Nail Brace Treatment For Ingrown Nails

Özet. Amaç: Tirnak batmasi; sik karsilasilan, agrili bir saglik problemidir. Tirnak batmasinin tedavisinde çok farkli konservatif ve cerrahi yöntemler tanimlanmistir. Bu çalismada; tirnak batmasi tedavisinde kolay ve ucuz bir konservatif tedavi olan tirnak telinin tedavi etkinligini, tirnak teli ile tedavi sonrasi nüks yüzdelerini ve nüks için risk faktörlerini saptamayi amaçlamaktayiz. Gereç ve Yöntem: Tirnak batmasi yakinmasi olan 14-73 yas araliginda bulunan 32'si kadin, 19'u erkek olmak üzere 51 hasta ve toplam 73 tirnak çalismamiza alinmistir. Granulasyon dokusu olan hastalara 3-7 gün araliklarla gümüs nitrat uygulanmi stir. Granulasyon dokusu olanlarda granulasyon dokusunun tamamen düzelmesi ve tirnak batmasi sikayetinin kalmadigi noktada, granulasyon dokusu olmayan hastalarda ise ilk ay haftada bir, sonrasinda ayda bir kontrol muayenelerinde batma sikayetinin kalmadigi noktada tirnak teli uygulamasi sonlandirilmistir. Bulgular: Tirnak batmasi mevcut olan hastalarin %98.6'i (72/73) tirnak teli ile tedaviden fayda görmüstür. Yetmis bir tirna- gin 12'sinde nüks tespit edilmis olup (%16.,9), 59 tirnagin nükssüz takibine devam edilmektedir. ki tirnagin 3 aylik tedavi sonrasi iyilik halinden sonra takibine ulasilamamistir. Tirnak teli ile tedavi edilen hastalar nüks açisindan degerlendirildiginde nüks eden tirnaklar ile nüks olmayan tirnaklar arasinda tirnak batmasinin evresi, granulasyon dokusu varligi, tirnagin kali nligi, tirnak körvünün açisi, yas,cinsiyet, hiperhidrozis varligi, sikayet süresi, tedavi süresi ve uygulanan toplam kuvvet baki mindan anlamli fark bulunmamistir. Sonuç: Tirnak teli uygulamasi tirnak batmasi olan hastalarin agri sikayetinin giderilmesinde ve tedavisinde etkili bulunmus ve tedavi sonrasi nüks açisindan istatistiksel olarak anlamli bir prediktif faktöre rastlanmamistir. (Türkderm 2010; 44: 88-91). Anahtar Kelimeler: Tirnak batmasi, tedavi, tirnak teli. Summary. Background and Design: Ingrown nail is a common, painful health problem. Various conservative and surgical methods have been defined for treatment of ingrown nails. In this study we aimed to evaluate the efficacy of nail brace treatment which is a cheap conservative treatment, recurrence percentages after nail brace treatment and risk factors for recurrence. Material and Method: Thirty-two female and 19 male patients with the complaint of ingrown nail aged 14-73 with a total of 73 nails are included to the study. Silver nitrate has been applied every 3-7 days to patients with granulation tissue. Nail brace application has been stopped in patients with granulation tissue once the granulation tissue has subsided and complaints have subsided, in patients without granulation tissue as their complaint was over during weekly controls in first month and monthly controls thereafter. Results: Ninety-eight point six percent of patients having ingrown nail (72/73) benefited from brace treatment. In 12 nails out of 71, recurrence has been established, in 59 nails follow-up without recurrence continues. Two nails have not been reached for followup after the first 3 month relief. Assessing patients treated with nail brace for recurrence, no significant difference was detected between recurrent and non-recurrent groups according to stage of ingrown nail, presence of granulation tissue, nail thickness, angle of nail curve, age, gender, presence of hyperhydrosis, duration of treatment and total force applied. Conclusion: Nail brace application has been found effective for pain relief and as treatment in patients with ingrown nails and no statistically significant predictive factor has been found in terms of recurrence after treatment. (Turkderm 2010; 44: 88-91). Key Words: Ingrown nail, treatment, nail brace.


Latest articles from "Turkderm":

Multipl kutanöz ve Uterin Leiyomiyomatozis sendromu (Reed sendromu)/Multiple cutaneous and Uterine Leiomyomatosis syndrome (Reed's syndrome)(April 1, 2014)

Dünya Dermatoloji Kongreleri Versus Dünya Savaslari (1)(April 1, 2014)

Behçet hastalarinda serum visfatin seviyeleri ve hastalik aktivitesi ile iliskisi/Serum visfatin levels in Behçet's disease patients and their correlation with disease activity(April 1, 2014)

Alopesi areatada nukal nevüs flammeus sikligi/Frequency of nuchal nevus flammeus in patients with alopecia areata(April 1, 2014)

Tinea korporis: Bes yillik retrospektif degerlendirme/Tinea corporis: Five-year retrospective evaluation(April 1, 2014)

Bir egitim arastirma hastanesinde 1996-2012 yillari arasindaki sifiliz olgularinin degerlendirilmesi/Evaluation of syphilis cases between 1996 and 2012 in a training hospital in Turkey(April 1, 2014)

Retina dekolmaninin eslik ettigi iktiyozis folikülaris, alopesi ve fotofobi sendromlu bir olgu/The case of ichthyosis follicularis, alopecia and photophobia syndrome with retinal detachment(April 1, 2014)

Other interesting articles:

Magnetic Fields and Directional Spectral Emissivity in Sunspots and Faculae: Complimentary Evidence of Metallic Behavior on the Surface of the Sun
Progress in Physics (January 1, 2013)

Anti-inflammatory Activity of Mimosa pudica Linn. (Mimosaceae) Leaves : An Ethnpharmacological study
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research (March 1, 2012)

Mucocele: Retention and extravasation types
Ear, Nose & Throat Journal (March 1, 2013)

Laryngeal leiomyoma
Ear, Nose & Throat Journal (August 1, 2010)

Anticoagulation therapy as a supplement to recanalization for the treatment of sigmoid sinus thrombosis: A case report
Ear, Nose & Throat Journal (September 1, 2011)

A comparative study between collagen dressings and conventional dressings in wound healing
International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (May 1, 2012)

Squamous cell carcinoma of the middle ear
Ear, Nose & Throat Journal (January 1, 2012)

Publication: Turkderm
Author: Erdogan, Fatma Gülru; Güven, Münevver; Elhan, Atilla Halil; Gürler, Aysel
Date published: April 1, 2010
Language: Turkish
PMID: 112413
Journal code: TRKD

Giris

Tirnak batmasi; hastalar için ciddi rahatsizlik yaratan, sik kar- silasilan, agrili bir saglik problemidir. Bu saglik probleminin nedenleri arasinda; uygunsuz tirnak kesimi, hiperhidrozis, uygunsuz ayakkabi seçimi, travma, subungal neoplaziler, obezite ve asiri eksternal basinç gösterilmektedir1.

Tirnak batmasinda 3 evre tanimlanmaktadir. Evre 1 tirnak batmasinda; hafif eritem, ödem ve batan tirnak çevresinde agri, evre 2 tirnak batmasinda: eritem ve ödemin kötülesmesine ek olarak enfeksiyon ve drenaj, evre 3 tirnak batmasinda ise evre 2'deki bulgulara ek olarak lateral tirnak kenari hipertrofisi ve granulasyon dokusu mevcuttur1,2,3,4. Evre 2-3 tirnak batmasi sikayeti mevcut olan hastalarda genellikle uygulanan matrisektomili veya matrisektomisiz parsiyel ya da total tirnak çekimi tel uygulamasina göre, daha pahali, kanama, enfeksiyon, agri ve deformite gibi komplikasyonlari olabilen ve cerrahi sonrasi is kaybina yol açan yöntemlerdir5,6,7 . Erken evre enfeksiyon gelisimi olmayan olgularda tel uygulamasi operasyona göre yaklasik üçte bir oraninda ucuz görünmekte iken, komplike ve enfekte olgularda bu maliyet farki 4-5 kata kadar çikabilmektedir. Bizim bu çalismamizda etkinligini de- gerlendirmeyi amaçladigimiz tirnak teli uygulamasi tirnak batmasi tedavisinde kolay ve ucuz bir tedavi alternatifidir. Dünya literatürlerinde de tirnak tellerinin tirnak batmasinda basariyla uygulandigina dair yayinlar bulunmaktadir2,5,6,8.

Çalismamizda ,

1) Degisik kalinliktaki batan tirnaklarda tirnak teli uygulamasi nin etkinligi,

2) Tedavi kesilmesinden sonra nüks sikliginin saptanmasi,

3) Nüks için mevcut risk faktörlerinin tanimlanmasi amaçlanmaktadi r.

Gereç ve Yöntem

Tirnak batmasi yakinmasi olan 14-73 yas araliginda bulunan 32'si kadin, 19'u erkek olmak üzere 51 hasta ve toplam 73 tirnak çalismaya alinmistir. Bu 73 tirnagin 18'inde granulasyon dokusu mevcut bulunmustur (Resim 1). Hastalarin 18'ine daha önce operasyon uygulanmis olup nüks olgulardi. Hastalari n tamami bu uygulamaya gönüllü olarak katilmis olup, hiçbiri tirnak çekimini istememekte idi.

Tirnak teli; tirnaklarin her iki kenarina uygulanan iki adet kanca görünümünde 0,4 mm kalinliginda paslanmaz çelikten yapilmis dental tellerin ortada dental lastik ile birlestirilmesi ile olusan bir aparattir. Uygulama sonrasi hastanin günlük fiziksel aktivitesine devam edebilmesi tercih edilebilirligini arti rmaktadir. Tirnak teli aparatinin kenar çengellerinden biri batan tirnak kenarina, digeri de tirnagin diger kenarina takilmaktadi r. slem sirasinda dental lastik tarafindan tirnak kenarlari na uygulanan kuvvet 'correx kuvvet ölçer (dentaurum dental product)' ile ölçülmektedir.

Tirnagin üzerinde kalan dental lastik ve kanca dental tele zarar gelmemesi ve teli sabitlemek için üzerine yapistirici uygulandi ktan sonra hipoallerjenik saster ile deriye temas etmeyecek sekilde kapatilmaktadir. Ortadaki dental lastigin yapmi s oldugu çekim kuvveti ile hastanin uygulama yapilir yapilmaz agrisinin azalmasi ve geçmesi beklenmektedir. Böylece dental lastigin yapmis oldugu çekim kuvveti ile batan tirnagin batmadan uzamasinin saglanmasi amaçlanmaktadir.

Granulasyon dokusu mevcut olan tirnaklarda tirnak teli uygulamasi yla beraber granulasyon dokusuna gümüs nitrat ile koterizasyon uygulanmaktadir (Resim 1,2,3,4,5). Granulasyon dokusu tirnak plaginin altina dogru ilerleme gösteren hastalarda insulin enjektörü yardimiyla %20'lik gümüs nitrat solusyonu ile tirnak plagi altindaki granulasyon dokusu da koteri- ze edilmektedir (Resim 2). Daha iyi sonuç için %20'lik gümüs nitrat solusyonu ile islatilmis 2 katli spanç tirnak plagi ile tirnak yatagi arasina yerlestirilerek tüm granulasyon dokulari- nin koterizasyonu saglanmaktadir (Resim 2,3,4).

Granulasyon dokusu olan bu hastalar 3-7 gün araliklarla kontrollere gelerek, granulasyon dokusu tamamen kaybolana kadar ayni islemler tekrarlanmaktadir. Granulasyon dokusu tamamen düzelen hastalarin telsiz olarak batma sikayetinin kalmadigi noktada idame tedavisi yapilmaksizin tirnak teli çi- karilarak tedavi sonlandirilmaktadir (Resim 5).

Granulasyon dokusu olmayan hastalar ise ilk ay haftada bir, sonrasi nda ayda bir kontrollerle takip edilerek, telsiz olarak batma sikayetinin kalmadigi noktada uygulama sonlandirilmaktadir.

Bulgular

Çalismaya katilan 32 kadin ve 19 erkek hastanin ortalama yas araligi 40,01±18,97 olarak tespit edildi.

Çalismamizda tirnak batmasi mevcut olan 73 tirnagin 72'si tirnak teli ile tedaviden fayda görmüs olup sadece granulasyon dokusu bulunan bir tirnaga granulasyon dokusu tamamen gerilemesine ragmen tirnak batmasi sikayetinin gerilememesi üzerine lateral 1/3 parsiyel tirnak çekimi uygulandi. Operasyon sirasinda hastada subungal yerlesimli granulasyon dokusu tespit edilerek lezyonun gümüs nitrat ile koterizasyonu ile tedavisi tamamlandi ve nüksü görülmedi.

Çalismamizdaki 73 tirnagin 18'inde (%24,6) granulasyon dokusu mevcut olup bu 73 tirnagin %24,6'sina daha önce cerrahi tedavi uygulanmisti. Hastalarin % 23,5'inde hiperhidrozis ve %25,4'ünde tirnak kenari hipertrofisi mevcuttu. Hastalarin tirnak körvü; normal (tirnak kenarinin deri ile yaptigi açi 90 dereceden genis olma durumu) veya azalmis (tirnak kenari- nin deri ile yaptigi açi 90 dereceden dar olma durumu) olarak degerlendirilmis olup; 73 tirnagin %39,7'sinin tirnak körvünün normal, %60,3'ünün tirnak körvünün azalmis oldugu saptandi.

Aylik kontrollerle izlenen 71 tirnagin 12'sinde nüks tespit edilmis olup (%16,9), 59 tirnagin nükssüz takibine devam edilmektedir. ki tirnagin 3 aylik tedavi sonrasi iyilik halinden sonra takibine ulasilamamistir.

Tedavi sonrasi nüks süreleri tedavi sonrasi bir hafta ile 9 ay arasinda degismekteydi. Nüksün ortanca degeri 3.,5 ay olarak tespit edildi.

Granulasyon dokusu olanlarin granulasyon dokusu olmayanlara göre Mann-Whitney U testinde istatistiksel olarak anlamli derecede daha genç oldugu ve sikayet sürelerinin de daha kisa oldugu saptandi (Tablo 1). Granulasyon dokusu ile tirnak genisligi arasinda Mann-Whitney U testinde istatistiksel olarak anlamli fark tespit edilmedi. Ayrica ki-kare testinde istatistiksel olarak anlamli derecede granulasyon dokusunun daha çok erkek hastalarda ve hiperhidrozisi olan hastalarda gelisti- gi saptandi. Tirnak kalinliklari (ince-nornal kalinlikta-kalin) ile granulasyon dokusu varligi arasindaki iliski degerlendirildi- ginde ki-kare testiyle istatistiksel olarak ince-normal kalinlikta tirnaklarda kalin tirnaklara göre anlamli sekilde daha sik granulasyon dokusu gelistigi tespit edildi. Kalin tirnaklarda granulasyon dokusu tespit edilmedi (Tablo1).

Hastalarin sikayet süreleri degerlendirildiginde; ince kalinlikta tirnaklarda sikayet süresinin ortanca degeri 3 ay, orta kali nlikta tirnaklarda sikayet süresinin ortanca degeri12 ay ve kalin tirnaklarda ise 30 ay olarak bulundu. Tirnak kalinligi artti kça sikayet sürelerinin de uzadigi ve kalin tirnakli hastalarin sikayet sürelerinin normal kalinlikta ve ince tirnakli hastalardan Kruskal-Wallis testine göre anlamli sekilde uzun oldugu saptandi (p=0,001).

Tedavi sonrasi nüks için olasi risk faktörlerinin saptanmasi amaciyla yapilan istatistiksel degerlendirmede ki-kare testinde nüksü olan ve olmayan gruplar karsilastirilmis ve granulasyon dokusunun olup olmamasi, granulasyon dokusu varsa granulasyon dokusunun çapinin 5 mm den büyük ya da küçük olmasi ve granulasyon dikusunun süresinin 3 aydan kisa ya da uzun olmasi ile nüks arasinda herhangi bir iliskinin olmadi gi saptandi (Tablo 2).

Ayrica nüks ile önceden geçirilmis cerrahi operasyon, hiperhidrozis varligi, tirnak körvünün normal ya da azalmis olma durumu, enfeksiyon varligi, tirnak kalinligi ve tirnak kenari hipertrofisi arasinda da ki-kare testinde istatistiksel olarak fark bulunmadi (Tablo 2).

Mann-Whitney U Testi ile yapilan istatistiksel degerlendirmede nüksü olan ve olmayan gruplar arasinda; yas, sikayet süresi, tirnak genisligi, tel ile uygulanan toplam kuvvet ve tedavi süresi bakimindan da fark bulunmadi (Tablo 3).

Tartisma

Çalismamizda tirnak batmasi olan hastalarda tirnak teli uygulamasi agri sikayetinin giderilmesinde ve tedavisinde %98,6 (72/73) oraninda etkili ve granulasyon dokusu olan hastalarda granulasyon dokusunun giderilmesinde %94,4 (17/18) orani nda basarili bulunmustur.

Tirnak batmasi sikayeti nedeniyle tirnak teli uygulamasi ile tedavi edilen hastalarda tedavi sonrasi nüks açisindan istatistiksel olarak anlamli bir prediktif faktöre rastlanmamistir (Tablo 2, 3). Nüksün tirnak özelligi , tirnak batmasinin türü , yas , cinsiyet, hiperhidrozis varligi, tedavi süresi, uygulanan toplam kuvvetten bagimsiz oldugu görülmüstür.

Granulasyon dokusu gelisim riskinin erkek hastalarda, genç yas grubunda, ince veya normal kalinlikta tirnaklarda ve hiper- hidrozis varliginda daha fazla oldugu saptanmistir (Tablo 1). Dünya literatürlerinde "orthonyxia" olarak bilinen degisik tirnak teli aparatlari ile yapilan çalismalarda nüks oranlari %16-19 arasinda, matrisektomi sonrasi nüks oranlari %7-15 arasinda bulunmustur5,6. Bizim çalismamizda da nüks orani %16,9 olarak tespit edilmis olup literatürlerle uyum göstermektedir5,6.

"Orthonyxia" ile yapilan çalismalarda , bu uygulamada önce tirnak kenarindaki batan kisim çekilmekte ve islemden 1 hafta sonra tel uygulanmaktadir. Bizim çalismamizda ise tirnak kenarindaki batan kisim çikarilmaksizin direk tirnak teli uygulanmistir. Ayrica bu çalismalardan farkli olarak bizim çalismamiz uygulanan kuvveti ölçmeyi ve tüm hastalarda standart uygulamayi mümkün kilmayi amaçlamakta olup, uygulayicidan kaynaklanacak farkliliklari minimalize etmeyi amaçlamaktadir.

Literatürlerde tirnak batmasi 2-3. dekatlarda rastlanan akut bir sorun olarak tanimlanmaktadir1,4,6. Bizim çalismadaki bulgulari miza göre; tirnak batmasinin 2 alt tipi olabilecegi sonucuna varilmistir. Bazi literatürlerde de bunu destekler yayinlar mevcuttur7,9. Birinci grup, genç yas grubunda, ortalama 6 aydi r batma sikayeti bulunan ince tirnaklarda ve granulasyon dokusu gelisimi ile karakterize bir form, ikinci grubun ise kronik batma sikayeti olan, daha ileri yasta rastlanan, granulasyon dokusu gelismeyen ve hiperhidrozis ile iliskili gözükmeyen formda oldugu saptanmistir.

Sonuç olarak , tirnak teli uygulamasi tirnak batmasinda alternatif bir tedavi yöntemi olup, yapilacak yeni çalismalarla; hasta sikayetinin sonlanmasini takiben idame olarak tel uygulamasi na bir süre daha devam edilmesinin nüks sikligini azaltmaktaki etkinligi arastirilabilecegi düsünülmektedir.

Ayrica genç hastalarda erken dönemde gelistigi saptanan granulasyon dokusunun gelisimini engellemek amaciyla batma sikayetinin baslangicinda mümkün olan en erken dönemde tirnak teli uygulanmasinin ileride gerekecek cerrahi müdahale, antibiyotik kullanimi gibi durumlari da engellemekte etkili olabilecegi düsünülmektedir.

Bilgilendirme: Bu çalismada hastalara Oniko tirnak teli uygulanmi stir.

Kaynaklar

1. Zuber JT: Ingrown toenail removal. Am Fam Phys 2002;65:2547-54.

2. Erdogan FG: A simple, pain-free treatment for ingrown toenails complicated with granulation tissue. Dermatol Surg 2006;32:1388-90.

3. Kocyigit P, Bostanci S, Özdemir E, Gürgey E: Sodium hydroxide chemical matricectomy fort he treatment of ingrown toenails: comparison of three different application periods. Dermatol Surg 2005;31:744-7.

4. Zuber JT, Pfenninger JL: Management of ingrown toenails. Am Fam Phys 1995;52:181-7.

5. Kruijff S, Det RJ, Meer GT, Berg ICMAE, Palen J, Geelkerken RH: Partial matrix excision or orthonyxia for ingrowing toenails. J Am Coll Surg 2008;206:148-53.

6. Harrer J, Schöfs V, Hohenberger Werner, Schneider I : Treatment of ingrown toenails using a new conservative method. Journal of the American Podiatric Medical Association 2005;95:542-9.

7. Haneke E: Surgical treatment of ingrowing tonails. Cutis 1986;37:251-6.

8. Moriue T, Yoneda K, Moriue J et al: A simple therapeutic strategy with super elastic wire for ingrown toenails. Dermatol Surg 2008;34:1729-32.

9. Heidelbaugh JJ, Lee H: Management of the ingrown toenail. Am Fam Phys 2009;79:303-8.

Author affiliation:

Fatma Gülru Erdogan, Münevver Güven, Atilla Halil Elhan*, Aysel Gürler

Ufuk Üniversitesi Tip Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Ankara, Türkiye

*Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dali, Ankara, Türkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Fatma Gülru Erdogan, Ufuk Üniversitesi Tip Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dali, Ankara, Türkiye

Tel.: +90 312 446 60 60 E-posta: gulruer@gmail.com Gelis Tarihi/Received: 18.12.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 14.01.2010

The use of this website is subject to the following Terms of Use