Bilissel Bozukluk Açisindan Sizofreni ve Bipolar Bozukluk; Benzerlikler ve Farklar, Sistematik Gözden Geçirme/Schizophrenia and Bipolar Disorder In Terms of Cognitive Impairments; Similarities and Differences - A Systematic Review

ÖZET. Son yillarda sizofreni (SZ)'de oldugu kadar, bipolar bozukluk(BB)'ta da bilissel bozukluklarla ilgili bilgi düzeyi artmaktadir. Her iki tani grubunda aralarinda bilissel bozuklugun da oldugu olasi ortak endofenotipler belirlenmesi, kategorik sinisamanin yetersizligi tartismalarini arttirmistir. Bu gözden geçirme yazisinda son 10 yilda eriskin SZ ve BB hastalarinda bilissel bozukluk düzeylerini karsilasti ran çalismalar sistematik biçimde incelenmistir. Toplam 49 çalismanin ölçütlere uydugu saptanmis, bunlarin 42'si orijinal karsilastirmali çalisma, 2'si metaanaliz, 3'ü gözden geçirme, 2'si ise elestiri/öneri yazisi olarak sinisanmistir. Arastirma sonuçlari SZ ve BB hastalarindaki bilissel bozulmanin nitelik olarak benzedigini, siddet ve yayginlik açisindan SZ hastalarinda daha belirgin ve farki n en çok IQ ve sözel ögrenme alaninda oldugunu göstermektedir. Fakat bu farklilik her iki grubun ayirici tanisini yapacak özgüllük düzeyine erismemektedir. Yöntem ve örneklem seçimlerinin farkli olmasi, sonuçlarin yorumlanmasini güçlestirmekle birlikte, SZ ve BB hasta gruplari içinde bilissel bozukluktan farkli etkilenen alt gruplarin varligi dikkat çekmektedir. SZ için negatif belirtili ya da defisit sendromlu, BB için psikotik belirtili hastalarda bilissel bozulma daha belirgindir. Bilissel bozulma gösteren hastalanmamis aile bireylerinin SZ'de net, BB'ta ise olasi varligi, bilissel bozulmanin bir yönü ile genetik geçisi ile iliskilidir. (Nöropsikiyatri Arsivi 2010; 47: 150-7). Anahtar kelimeler: fiizofreni, bipolar bozukluk, nöropsikoloji, nörobilis, bilissel bozukluk. ABSTRACT. There is growing evidence about cognitive impairments in bipolar disorder (BB) as well as schizophrenia (SZ) in the last years. The identification of probable shared endophenotypes, as cognitive impairment, in these two diagnoses increased the discussions that emphasize the inadequacy of categorical classification. The studies published in the last ten years that investigated the level of cognitive impairments in adult patients with SZ and BB was reviewed systematically. Forty-nine studies met the inclusion criteria and were classified as follows: original comparative research (42), meta-analysis (2), review (3), and comment/discussion (2). The results of studies that implied the cognitive impairment in SZ and BB were qualitatively similar, but more severe and common in patients with SZ, and differed most significantly in IQ and verbal learning. These differences are not specific enough to make differential diagnosis. Despite the difficulties caused by the variety of methods and selection of patient population in interpreting the results, the existence of different subgroups of patients with different level of cognitive impairment in both diagnoses draws the attention.The cognitive impairment is more significant with negative symptoms or deficit syndrome in SZ patients and psychotic symptoms in BB patients. The clear existence of unaffected first degree relatives with cognitive impairment in SZ and probable in BB shows the genetic liability of cognitive impairment. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 150-7). Key words: Schizophrenia, bipolar disorder, neuropsychology, neurocognition, cognitive impairment.

© Galenos Yayinevi 2010. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use