Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinden seçilmis merkezlerde Riketsiya seropozitivitesi ve risk faktörleri/The seropositivity and risk factors for rickettsial infections in selected areas from Black Sea Region of Turkey

Objectives: The aim of this study was to evaluate the seropositivity of rickettsial infections (rickettsioses) and to assess risky behaviors for rickettsioses in North Anatolia, which have dense tick population. Materials and methods: Blood samples of 409 voluntary participants were collected in a cross-sectional seroprevalence research in Samsun-Tekkeköy and 171 from Samsun Regional Laboratory, KTÜ Medical Faculty/Clinic of Infection Diseases and Tokat State Hospital to determine regional characteristics and risk factors of rickettsial infections. The total sample size was 580 persons. A standard questionnaire was performed by a face to face interview with participants. The 0-4 age group children were not included. The presence of anti-Rickettsia IgG antibodies was tested in blood samples with Indirect Immunoflourescein Antibody (IFA) method. Results: Spotted fever group anti-Rickettsia IgG antibody seropositivity was detected in 68 (11.7%) blood samples. Contrarily, typhus group anti-Rickettsia IgG antibody seropositivity was not found in any participant. With bivariate analyses following variables were found to be significantly correlated with rickettsia seropositivity: education status (p=0.015), age (p=0.001), working in farm (p=0.008), working in garden (p=0.022), agricultural activities (p=0.001), being interested in relaxation activity (p=0.009), animal breeding (p=0.007), milking (p=0.001) and exposure to wild animals (p=0.004). With logistic regression analysis; age [Risk Odds Ratio 'ROR'=1.03 (95% GA=1.02-1.05)] and exposure to wild animals [ROR=1.97 (95% GA=1.12-3.46)] were found to be associated with increased seropositivity. Conclusions: Our results supported the existence of rickettsial diseases in Turkey. Further seroepidemiological investigations are needed to detect incidence/prevalences of rickettsioses and related risky behaviors in our country. Key words: Rickettsia, seropozitivity, spotted fever, typhus. ÖZET. Amaç: Riketsiyal enfeksiyonlarin (riketsiyoz) seropozitifligini ve toplumda riketsiyozlar yönünden riskli davranis modellerini belirlemek amaciyla Kuzey Anadolu'da bir anket uygulanmis ve seropozitivite arastirmasi yapilmistir. Gereç ve Yöntem: Riketsiyozlarin bölgesel özelliklerini ve bazi risk faktörlerini belirleyebilmek amaciyla; Tekkeköy ilçesinde (Samsun) gerçeklestirilen kesitsel tipteki seroprevalans çalismasina ait saglikli ve semptomsuz 409 kisinin kan örnegi ile Samsun Bölge Hifzissihha Müdürlügü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tip Fakültesi Enfeksiyon Hastaliklari Poliklinigi ve Tokat Devlet Hastanesi'ne herhangi bir nedenle basvuran 171 gönüllü kisiden kan örnekleri çalismaya dahil edilmistir. Örneklem büyüklügü toplam 580 kisidir. Katilimcilara standart anket formu yüz yüze görüsme yöntemi kullanilarak uygulanmistir. 0-4 yas grubu çocuklar çalisma disi birakilmistir. Serum örneklerinde indirekt immünfloresan antikor (IFA) teknigi kullanilarak anti-riketsiya IgG antikor varligi arastirilmistir. Bulgular: Altmis sekiz serum örneginde (%11.7) benekli ates grubu (BAG) anti-riketsiya IgG antikor pozitifligi saptanmistir. Tifüs grubu (TG) için antikor pozitifligi bulunamamistir. Ikili analizlerde; egitim durumu (p=0.015), yas (p=0.001), tarlada çalisma (p=0.008), bag-bahçede çalisma (p=0.022), tarim ile ugras (p=0.001), dinlenme aktivitesi (p=0.009), hayvan besleme (p=0.007), süt sagma (p=0.001), yabani hayvan temasi (p=0.004) ile seropozitivite arasinda istatistiksel olarak anlamli iliski bulunmustur. Lojistik regresyon sonuç modeline göre; yas [Risk Odds Ratio 'ROR'=1,03 (%95 GA=1.02-1.05)] ve yabani hayvan temasinin [ROR=1.97 (%95 GA=1.12-3.46)] seropozitivite olasiligini artirdigi gözlenmistir. Sonuç: Çalismamizin sonuçlari Türkiye'de riketsiyal hastaliklarin mevcut oldugunu göstermektedir. Riketsiyozlarin ülkemizdeki varliginin tam olarak belirlenebilmesi ve insidans/prevalans tahminlerinin yapilabilmesi için daha fazla sayida seroepidemiyolojik çalismalara ihtiyaç vardir. Ayrica riketsiyal hastaliklar için risk faktörleri de yeniden degerlendirilmelidir. Anahtar kelimeler: Riketsiya, seropozitivite, benekli ates, tifüs.

© Dicle University Sep 2010. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use