Alerjik Kontakt Dermatit Tanisiyla Deri Yama Testi Yapilan 775 Hastanin Sonuçlari/Patch Test Results of 775 Patients with Allergic Contact Dermatitis

Özet. Amaç: Alerjik kontakt dermatitite yol açan alerjenler gerek ülkeler arasinda, gerekse ayni ülkenin farkli cografik bölgelerinde ve zaman içerisinde degiskenlik göstermektedir. Deri yama testi sonuçlarinin farkli merkezlerde belli araliklarla tekrar degerlendirilerek karsilastirilmasi önemlidir. Bu çalismanin amaci, alerjik kontakt dermatit tanisi alan ve deri yama testi yapilan hastalarda sonuçlarin toplu olarak degerlendirilmesiydi. Gereç ve Yöntem: Bu çalismada, poliklinigimizde Mayis 1997 ile Mart 2009 tarihleri arasinda alerjik kontakt dermatit tanisiyla deri yama testi yapilan 775 hastanin dosyalari retrospektif olarak incelendi. Hastalarin yas ve cinsiyet gibi demografik özellikleri ile kontakt dermatitin yerlesim yeri ve deri yama testi sonuçlari kaydedildi. Bulgular: Deri yama testi yapilan 775 hastanin 581'i (%75,2) kadin, 194'ü (%25) erkekti. Hastalarin 735'inde Avrupa standart serisi, 318'inde hem Avrupa standart serisi hem de kozmetik serisi, 40'inda ise sadece kozmetik serisiyle deri yama testi yapildi. Avrupa standart serisi ile yama testi yapilan 735 hastanin 255'inde (%34,7) en az 1 pozitif reaksiyon saptandi. En sik reaksiyona yol açan 5 Avrupa standart serisi alerjeni sirasiyla; nikel sülfat (%17,3), kobalt klorid (%7,2), potasyum dikromat (%3), koku karisimi (%2,9) ve parafenilendiamin baz (%2,6) idi. Kozmetik serisi ile yama testi yapilan 358 hastanin 82'sinde (%22,9) en az 1 pozitif reaksiyon saptandi. Kozmetik serisi alerjenleri arasinda en sik pozitif reaksiyon saptanan 5 alerjen ise sirasiyla; octyl gallate (%3,9), thimerosal (%2,2), sorbitan sesquioleate (%2), Euxyl K 400 (%2) ve metildibromo glutarobromonitril (%1,4) idi. Sonuç: Çalismamiz, merkezimizin 12 yillik süreçteki kontakt alerjen profilini göstermektedir. En sik saptanan alerjenler ve siklik oranlari, Türkiye'nin çesitli illerindeki merkezler arasinda degiskenlik göstermektedir. Kontakt alerjen profilindeki bölgesel farkliliklar, ayni zaman diliminde yapilacak yeni çalismalarla degerlendirilmelidir. Kozmetik alerjisi süphesi olan hastalarda, kozmetik serisiyle yapilan deri yama testinde, özellikle octyl gallate'a karsi izlenen alerjik reaksiyonlarin sikligi dikkat çekmektedir. (Türkderm 2010; 44: 187-92). Anahtar Kelimeler: Alerjik kontakt dermatit, yama testi. Summary. Background and Design: The allergens responsible for allergic contact dermatitis vary among countries and even between different geographical regions within the same country over time. It is of great importance to perform the patch test at certain intervals, to evaluate the results in different centers and to compare them afterwards. Our aim was to evaluate the patch test results in our patients with allergic contact dermatitis. Material and Method: The records of the patients with allergic contact dermatitis, who had been patch tested between May 1997 and March 2009, were analyzed retrospectively. The demographic features such as age and sex, localization of the contact dermatitis, and the patch test results were recorded. Results: Of the 775 patients, 581 (75.2%) were females and 194 (25%) males. Of all patients, 735 were patch tested with the European Standard Series, 318 - with both the European Standard Series and cosmetic series, and 40-with cosmetic series alone. Of the patients tested with the European Standard Series, 255 (34.7%) had at least one positive reaction. The most frequent allergen in the European Standard Series was nickel sulfate (17.3%), followed by cobalt chloride (7.2%), potassium dichromate (3%), fragrance mix (2.9%), and p-phenylenediamine base (2.6%). Of the 358 patients tested with cosmetic series, 82 (22.9%) had at least one positive reaction. The 5 most frequently observed cosmetic series allergens were octyl gallate (3.9%), thimerosal (2.2%), sorbitan sesquioleate (2%), Euxyl K 400 (2%) and methyldibromo glutaronitrile (1.4%). Conclusion: Our study shows the contact allergen profile of our center over 12 years. The most common allergens and their frequency differ between centers in various cities in Turkey. Those geographical differences should be re-evaluated by further studies performed in the certain time period. The high frequency of reactions to octyl gallate is an important finding in patients suspected of cosmetic allergy and who underwent patch testing with cosmetic series. (Turkderm 2010; 44: 187-92). Key Words: Allergic contact dermatitis, patch test.

© Galenos Yayinevi 2010. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use