Cinsel Islev Bozukluklari Klinigine Basvuran Olgularda Basvuru Yakinmasi ile Klinik Tani Arasindaki Iliski/Relationship Between Presenting Complaint and Clinical Diagnosis in Outpatients Applying to the Sexual Dysfunction Clinic

ÖZET. Cinsel sorun nedeniyle basvuran olgularin tanisal degerlendirmelerinde yakinma ve cinsel islev bozukluklari (CIB) tanisi arasindaki iliski ile ilgili bilgiler sinirlidir. Bu çali smada CIB poliklinigine basvuran olgularin tani dagilimlari ile basvuru yakinmalari ve tani arasindaki iliski arastirilmistir. Çalismaya Ocak 2006-Aralik 2007 yillari arasinda Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Hastanesi (BRSHH) Cinsel Islev Bozukluklari Poliklinigi'ne basvuran tüm olgular dahil edildi. DSM IV-TR ölçütlerine göre CIB tanisi konulan hastalarin yari yapilandirilmis poliklinik olgu degerlendirme formu kayitlari geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar istatistiksel olarak %95 güven araligi nda degerlendirildi. Çalismaya 242'si erkek 196'si kadin toplam 440 olgu alindi. Yas ortalamalari kadinlarda 30.71±7.73, erkeklerde 35.5±9.59 idi. Kadin olgularda en sik saptanan CIB vajinismus (%41.0) ve anorgazmi (%17.0) iken erkeklerde en sik %45.5 erken bosalma ve %27.7 sertlesme bozuklugu saptandi. Tek basina basvuran erkek olgularda yakinma ile CIB tanisi arasinda anlamli bir iliski gözlendi (p<0.001). Partneri ile basvuran erkeklerde ise bu iliski negatif anlamlilik göstermekteydi (p<0.001). Kadinlar ister tek basina ister partneri ile basvursun yakinmalari ile tanilari arasinda anlamli ve pozitif iliski saptandi (p<0.001). Partneri ile basvuran erkeklerde ve erken bosalma tanisi alanlarda basvuru yakinmasi ve klinik tani arasindaki uyum düsüktür. Özellikle partneri ile basvuran erkek olgularda yakinma belirtilmese de ayrintili tanisal görüsme yapilmalidir. Erkek olgulardaki bu durum toplumda hem kadin hem de erkeklerdeki yanlis cinsel inanislarin daha çok erkek cinselligi üzerine olmasi ile iliskili olabilir. (Nöropsikiyatri Arsivi 2011; 48 Özel Sayi 1: 24-30). Anahtar kelimeler: Cinsel islev bozuklugu, basvuru yakinmasi, klinik tani. ABSTRACT. The data on the relationship between presenting complaint and diagnosis of sexual dysfunction (SD) in diagnostic evaluation of patients who apply with sexual problems are limited. In this study, we investigated the diagnosis of patients who apply to the SD clinic and the relationship between presenting complaint and clinical diagnosis. All outpatients who applied to the SD clinic of Bakirköy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery between January 2006 and December 2007 were included in this study. The records of semi-structured case evaluation forms of outpatients diagnosed with SD according to the DSM-IV-TR criteria were analyzed retrospectively. The results were evaluated statistically in 95% confidence interval. 440 outpatients were included (242 men and 196 women) in this study. The mean age of women was 30.71±7.73 years and of men was 35.5±9.59 years. Vaginismus (in 41.0% of cases) and anorgasmia (in 17.0%) were the most common SD in females, while premature ejaculation (45.5%) and erectile dysfunction (27.7%) in males. We found significant relationship between present complaint and clinical diagnosis in male outpatients who applied alone (p<0.001). For men who applied with their partners, this relationship showed negative significance (p<0.001). For women, regardless of whether they applied alone or with their partners, significant and positive relationship was observed between complaints and clinical diagnosis (p<0.001). There is a weak consistency between presenting complaint and clinical diagnosis in men who apply with their partners and in men whose clinical diagnosis is premature ejaculation. Detailed diagnostic interview should be done especially in men applying with their partners, even if a complaint is not stated. This condition in men may be related to false sexual beliefs in society which are mostly based on male sexuality, both in men and women. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48 Supplement 1: 24-30). Key words: Sexual dysfunction, presenting complaint, clinical diagnosis.

© Galenos Yayinevi 2011. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use