Sjögren Sendromunda Ortaya Çikan Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklugu/Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder in Sjogren's Syndrome

ÖZET. Sjögren sendromu yavas seyirli otoimmün bir hastaliktir. Sjögren sendromunda nörolojik tutulum yaklasik %20-25 olguda görülür. Nörolojik tutulumlarin %87'si periferik sinir sistemi, yaklasik %13'ü santral sinir sistemi tutulumu seklindedir. Sjögren sendromunda nöromiyelitis optika (NMO) benzeri klinik tablolar oldukça nadir görülür. Biz klinik olarak NMO spektrum bozuklugunu taklit eden ve arastirmalar sonucu sjögren sendromu tanisi alan iki hastanin klinik ve radyolojik özelliklerini sunuyoruz. Bu olgularda erken dönemde tani konularak sjögrene yönelik tedavinin baslanilmasi hastaligin prognozu açisindan büyük önem tasimaktadir. (Nöropsikiyatri Arsivi 2011; 48: 221-3). Anahtar kelimeler: Sjögren Sendromu, santral sinir sistemi, optik nörit, miyelit. ABSTRACT. Sjogren's syndrome is a slowly progressive autoimmune disease. Neurological involvement is seen in approximately 20-25% of all cases of Sjogren's syndrome - 87% in the peripheral nervous system and almost 13% in the central nervous system. Neuromyelitis Optica (NMO)-like clinical picture is quite rare in Sjogren's syndrome. We present clinical and radiological features mimicking NMO spectrum disorder in two patients who were diagnosed with Sjogren's syndrome after investigation. In such cases, the early diagnosis and treatment of Sjogren's syndrome is of great importance for the prognosis of the disease. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 221-3). Key words: Sjogren's Syndrome, central nervous system, optic neuritis, myelitis.

© Galenos Yayinevi 2011. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use