Tuesday April 1, 2014
LanguageArticle title
English, RomanianPM.1.7. Tratamentul calculilor renali de dimensiuni medii: NLP sau ureteroscopie flexibila?/Ureteroscopic versus Percutaneous Treatment for Medium-Size Renal Calculi
English, RomanianPM.3.13. Tratamentul hormonal al cancerului de prostata - este necesara o mai mare implicare a urologului!/Hormonal treatment of prostate cancer - a greater involvement of urologist is required!
English, RomanianPM.3.9. Prostatectomia radicala retropubiana deschisa în cancerul de prostata local avansat/Open radical retropubic prostatectomy for locally advanced prostate cancer
English, RomanianPM.4.6. Morbiditatea peri-operatorie si mortalitatea asociata cistectomiei radicale la pacientii vârstnici - studiu retrospectivPeri-operative morbidity and mortality related to radical cystectomy in elderly patients - a retrospective study
English, RomanianPM.1.13. Tratamentul cu Desmopresina (Minirin Melt®) în colica renala - rezultate încurajatoare/The Treatment with Desmopressin (Minirin Melt®) in renal colic - encouraging results
English, RomanianPM.3.5. HIFU - o alternativa terapeutica în managementul cancerului prostatic localizat/High-Intensity Focused Ultrasound - an alternative choice in localized prostate cancer treatment
English, RomanianPM.9.2. Rezultatele perioperatorii si complicatiile în nefrectomia partiala robotic asistata cu Robotul DaVinci SI Full HD comparativ cu nefrectomia partiala clasica/Open versus Robotic-assisted Partial Nephrectomy with DaVinci Si Full HD Robot: perioperative results and complications
English, RomanianV.1.11. Cistectomie laparoscopica cu derivatie minara ileala tip Bricker/Laparoscopic cystectomy with Bricker ileal urinary diversion
English, RomanianV.1.1. Tratamentul laparoscopic al malignitatilor urologice - analiza parametrilor operatori si evaluarea impactului sistemului video 3D în experienta Institutului Oncologic "Prof Dr I Chiricuta" Cluj Napoca/Laparoscopic treatment of urologic malignancies - analysis of operative parameters and evaluation of the impact of the 3D video system - experience of the Oncology Institute "Prof Dr I Chiricuta" Cluj Napoca
English, RomanianPM.3.14. Biopsy Chip(TM) - o metoda eficienta de reducere a costurilor diagnosticarii cancerului prostatic/The use of multiplex biopsies as a cost-effective method in the diagnostic of prostate cancer
English, RomanianPM.9.17. Urologia, de la camera de garda la lacatuserie, si înapoi/Urology, from the emergency room to the locksmith workshop, and back
English, RomanianV.2.7. Tratamentul chirurgical în defectul compartimentului vaginal posterior - caz clinic/Surgical Treatment of the posterior vaginal compartment defects - clinical case
English, RomanianPM.6.7. Rezultatele postoperatorii pe ultimii 5 a ni la pacientii cu torsiune de funicul spermatic/Postoperative results in the last 5 years in patients with torsion of the spermatic funicul
English, RomanianV.3.4. Controlul carcinomului prostatic dupa High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) prin Prostatectomie Laparoscopica Asistata Robotic (RALP)/Control of prostate carcinoma with Robot-Assisted Laparoscopic Prostatectomy after High-Intensity Focused Ultrasound
English, RomanianV.3.3. Ischemia zero în nefrectomia partiala asistata robotic cu robotul DaVinci SI (step by step tehnique)/Zero Ischemia Robotic-assisted partial nephrectomy with DaVinci Si FullHD Robot (RAPN) (step by step tehnique)
English, RomanianPM.4.5. Tumorile vezicale uroteliale la pacientul tânar - studiu multicentric/Urothelial Bladder Carcinoma in Young Patients - Multicenter Trial
English, RomanianPM.1.2. Terapia cu a-blocante în sindromul cateterului ureteral/Impact of Alpha Blocker in Stent Related Symptoms
English, RomanianPM.3.2. Punctia biopsie prostatica ecoghidata - experienta dupa 2100 de proceduri/Ecoguided prostate biopsy - experience after 2100 procedures
English, RomanianV.2.3. Prostatectomia radicala ca prim timp al cistectomiei radicale cu derivatie Mainz 2/Radical prostatectomy as a first surgical step of radical cistectomy with Mainz 2 urinary diversion
English, RomanianPM.8.10. Chist hidatic renal rupt în caile urinare/Renal hydatid cyst broken in the urinary tract
English, RomanianPN.2. Rezolvarea ESWL a unui calcul voluminous ureteral drept juxtavezical prin ghidaj eminamente ecografic (prezentare de caz)/Solving ESWL of a near-blader voluminous right-sided ureteral calculus with eminently ultrasound guidance (case presentation)
English, RomanianPM.6.1. Nontransecting augmented roof anastomosis - tehnica de electie pentru stricturile întinse de uretra bulbara cu spongiofibroza limitata/Nontransecting augmented roof anastomosis - The technique of choice for long bulbar urethral strictures with limited spongiofibrosis
English, RomanianPM.8.3. Nefropatia Polioma BK în transplantul renal: aspecte histologice si clinico-evolutive/Polyoma BK nephropathy in kidney transplantation: histological and clinical pattern
English, RomanianPM.1.3. Avantajele utilizarii de rutina a tecii de acces ureteral în cursul ureteroscopiei flexibile pentru tratamentul litiazei/Advantages of the routine use of ureteral access sheath during flexible ureteroscopy for urolithiasis treatment
English, RomanianPM.1.8. Abordul terapeutic al litiazei caliciale inferioare combinând ureteroscopia flexibila si semirigida/Combined flexible and semirigid uretheroscoy for treatment of inferior renal caliceal lithyasis
English, RomanianV. 1.5. Complicatii asociate nefrectomiei laparoscopice transperitoneale/Complications associated with laparoscopic transperitoneal nephrectomy
English, RomanianPM.8.1. Transplantul renal la pacientul pediatric/Pediatric renal transplantation
English, RomanianV.2.6. Prolapsul genital. Metode chirurgicale de tratament/Urogenital prolapse surgical methods of treatment
English, RomanianPM.7.7. Tumora renala rara - prezentare de caz/Rare renal tumor - case report
English, RomanianPM.9.7. Rolul testelor rapide de laborator în diagnosticul infectiilor urinare/Rapid laboratory tests compared with urine culture in the diagnosis of urinary tract infections
English, RomanianPM.6.2. Recoltarea geometrica de grefa de piele toata grosimea pentru resurfacing glandular sau corporeal/Geometric full thickness skin graft harvesting for glans or corporal heads resurfacing
English, RomanianPM.7.4. Tumora germinala extragonadala primitiva sau metastaza?/Extragonadal germ cell tumor: primary versus metastases?
English, RomanianPM.4.3. Corelatii între biopsia ureteroscopica si examenul histopatologic dupa nefroureterectomie la pacientii cu tumori de cale urinara superioara/Correlation between ureteroscopic biopsy and pathology reports after nephroureterectomy for patients with upper urinary tract tumors
English, RomanianV.3.6. NLP - abord pe rinichi în potcoava operat/PCNL - approach on an operated horseshoe kidney
English, RomanianPM.6.3. "Glans resurfacing" la un pacient de 67 de ani cu carcinom scuamos "in situ"/Glans resurfacing in a 67-year-old male with "in situ" squamous cell carcinoma
English, RomanianPM.8.12. Fistule "etajate" sigmoido-recto-vezicale cauzate de diverticuloza colo-rectala - prezentare de caz clinic/Sigmoido-recto-vesical "leveled" fistulas caused by colo-rectal diverticulosis - clinical case report
English, RomanianPM.5.3. Testul cu apa rece ca manevra de provocare în timpul examenului urodinamic/The current place of the Ice Water Test as a provocative maneuver
English, RomanianV.1.12. Tratamentul laparoscopic al prolapsului organelor pelvine - Histeropexia laterala tip Dubuisson/Laparoscopic treatment of pelvic organ prolaps - Lateral hysteropexia in the Dubuisson type
English, RomanianV.1.10. Prostatectomie radicala transperitoneala în maniera Montsouris/Transperitoneal laparoscopic radical prostatectomy - The Montsouris technique
English, RomanianPM.5.4. Impactul prolapsului vaginal anterior asupra functiei detrusoriene/The impact of the anterior vaginal prolapse over the detrusor function
English, RomanianPM.7.1 Tratamentul chirurgical laparoscopic al tumorilor renale stadiul T1/T2/Laparoscopic surgery of Renal Tumors stage T1/T2
English, RomanianPM.6.6. Rolul actual al biopsiei testiculare în tratamentul infertilitatii de cauza masculina
English, RomanianPM.6.5. Prevalenta disfunctiei erectile la pacientii de sex masculin cu accident vascular cerebral, factori de risc si co-morbiditati asociate/Prevalence of erectile dysfunction in male stroke patients, risk factor and associated co-morbidities
English, RomanianPM. 1.11. Tratamentul medical expulziv în colica renala: experienta Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti/Medical expulsive treatment in renal colic: experience of "Saint John" Emergency Clinical Hospital
English, RomanianPM.1.9. Nefrolitotomia percutanata la pacientii cu litiaza renala pe rinichi în potcoava/Percutaneous Nephrolithotomy in horseshoe kidney
English, RomanianPM.7.5. Pacienti cu tumori renale si determinari secundare suprarenaliene. Conduita terapeutica si urmarire/Patients with renal carcinoma and adrenal secondary determinations. Therapeutic conduct and follow up
English, RomanianPM.3.6. Calitatea vietii la pacientii diagnosticati cu cancer de prostata/Quality of life of patients with prostate cancer
English, RomanianPM.3.1. Diagnostic anatomopatologic ultrarapid în cancerul de prostata/Same day high throughput histodiagnostic for prostate cancer
English, RomanianPM.3.3. IRM multiparametric - o metoda noua pentru evaluarea pre-operatorie a pacientilor cu cancer de prostata/Multiparametric MRI - a new tool for the preoperative evaluation of prostate cancer
English, RomanianPM.6.4. Protezele peniene AMS Spectra®, AMS Ambicor® si AMS 700®: Experienta noastra/AMS Spectra®, AMS Ambicor® and AMS 700® penile prosthesis: Our experience
English, RomanianPM.2.1. Vaporizarea continua cu plasma în adenomul de prostata de dimensiuni medii - o evaluare retrospectiva pe 110 cazuri/A retrospective the assessment of the continuous plasma vaporization of the prostate among 110 medium size BPH cases
English, RomanianV.2.5. Fistula vezico-vaginala si uretero-vaginala post histerectomie - rezolvare chirurgicala/Post histerectomy complex vesico-vaginal and uretero-vaginal fistula - surgical approach
English, RomanianPM.5.1. Experienta Clinicii de Urologie a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central în tratamentul incontinentei urinare de efort si a prolapsului genital la femeie/The Experience of the Urology Clinic Central at Military Emergency University Hospital, in the treatment of stress urinary incontinence and genital prolapse on women
English, RomanianPM.2.2. Siguranta vaporizarii cu plasma a adenomului de prostata - evaluare pe termen mediu/Safety plasma vaporization of the prostate adenoma - mid-term evaluation
English, RomanianPM.7.11. Exereza multiviscerala în tumorile renale/Multiple organ ablation in renal tumors
English, RomanianPM.9.4. Rezultatele nefrectomiei laparoscopice transperitoneale/Results in laproscopic transperitoneal nephrectomy
English, RomanianPM.2.7. Investigatii imunologice în hipertrofia benigna de prostata - un studiu prospectiv/Immunological investigation in benign prostatic hyperplasia - a prospective story
English, RomanianPM.1.4. Ureteroscopul flexibil digital Flex-Xc: experienta cu 558 proceduri/Flex-Xc digital flexible ureteroscope: experience with 558 procedures
English, RomanianV.2.2. Gangrena Fournier - prezentarea unui caz chirurgical provocator/Fournier Gangrene-Challenging Case Report
English, RomanianPM.1.14. Pionefroza calculoasa stânga "sparta"/"Perforated" left calculous pyonephrosis
English, RomanianPM.5.8. Pieloplastia laparoscopica pentru sindromul de jonctiune pielo-ureterala/Laparoscopic pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction
English, RomanianPM.6.9. Boala Buschke-Löwenstein sau condilomatoza giganta - o experienta/Buschke-Löwenstein disease - Giant condyloma acuminatum - an experience
English, RomanianPM.3.8. Adenocarcinomul ductal prostatic - caracteristici anatomopatologice si implicatii oncologice dupa prostatectomia radicala robotica/Ductal adenocarcinoma: pathological characteristics and oncologic outcomes after robotic assisted laparoscopic prostatectomy
English, RomanianPM.6.8. Gangrena Fournier - experienta din ultimii 10 ani a Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. loan" Bucuresti/Fournier gangrene - "St. John" Clinical Emergency Hospital experience over the past 10 years
English, RomanianPM.5.9. Retentia cronica de urina prin obstructie urinara joasa - caz clinic/Chronic retention of urine due to lower urinary tract obstruction - clinical case
English, RomanianPM.8.8. Vaporizarea bipolara cu plasma versus rezectia transuretrala monopolará si incizia transuretrala cu lama rece ín scleroza secundará de col vezical - rezulate la 2 ani de urmarire/Bipolar plasma vaporization versus monopolar TUR and "cold-knife" TUI in secondary bladder neck sclerosis - results after a 2 years' follow-up
English, RomanianPM.2.8. Relatia dintre activitatea acetilcolinesterazei eritrocitare si antigenul specific prostatic la pacientii cu hiperplazie benigna de prostata/The relation between erythrocyte acetylcholinesterase and prostate specific antigen in patients with benign prostatic hyperplasia
English, RomanianPM.9.5. Conversia la chirurgia deschisa în procedurile urologice laparoscopice/Conversion to open surgery in laparoscopic urology
English, RomanianPM.8.2. Complicatiile urologice în retransplantarea renala/Urological complications in kidney retransplanted patients
English, RomanianV.2.11 Prolaps urogenital grad IV (tratament chirurgical) - caz clinic/High Grade Urogenital Prolapse (surgical management) - clinical case
English, RomanianPM.5.7. Pieloplastia laparoscopica - experienta 42 cazuri a clinicii "Prof. Dr Th. Burghele"/Laparoscopic pyeloplasty for ureteropelvic junction (UPJ) obstruction - "Prof. Dr Th. Burghele" Clinical Hospital - experience for 42 cases
English, RomanianPM.2.10. Diverticul vezical voluminos dobândit la pacientul tânar/Acquired voluminous bladder diverticulum in young
English, RomanianV.1.4. Ureteroscopia flexibila - experienta Clinicii de Urologie "Sf. Ioan" pe 1000 cazuri/Flexible ureteroscopy - "Saint John" Emergency Clinical hospital experience on 1000 cases
English, RomanianPM.1.12. Este progresul tehnologic cheia ameliorarii rezultatelor în endourologia aparatului urinar superior?/Is technological progress the key to improving results in the endourology of the upper urinary tract?
English, RomanianV.2.8. Prolaps uterovaginal grad IV - Tratament chirurgical prin abord vaginal - caz clinic/Grade IV Uterovaginal Prolapse - Surgical Treatment by vaginal approach - clinical case
English, RomanianPM.8.13. Mielolipom suprarenalian cu simptomatologie digestiva/Myelolipoma of the suprarenal gland with abdominal presentation
English, RomanianPM.4.1. Cistoscopia în NBI în practica urologica curenta - de la vizualizare mai buna la îmbunatatirea/NBI cystoscopy in routine urological practice - from better vision to improved therapeutic management
English, RomanianPM.7.10. Metode urologice paleative în tumorile maligne genitale feminine/Urological palliative methods in malignant tumors of the female genital tract
English, RomanianPM.8.6. Analiza circumstantelor de insertie a stentului dublu J la pacienti ce au dezvoltat ulterior pielonefrita acuta de reflux/Analysis of the circumstances at ureteral stent insertion in patients who subsequently developed acute reflux pyelonephritis
English, RomanianV.2.10. Cistocel grad III - caz clinic/High Grade Cystocele - clinical case
English, RomanianPM.1.10. Experienta Clinicii de Urologie Sibiu în nefrolitotomia percutanata/Sibiu Clinic of Urology's experience in percutaneous nephrolitotomy
English, RomanianPM.8.9. Localizare rara a bolii chistice hidatice/A rare location for hydatic cyst
English, RomanianPM.5.6. Fibroza retroperitoneala idiopatica severa - este mansonarea cu epiploon obligatorie?/Severe idiopathic retroperitoneal fibrosis - is omental wrapping mandatory?
English, RomanianPM.9.9. Infectiile urinare multi drog rezistente tratate în Clinica Urologica Iasi în 2013 - studiu observational/Multi-drug resistant UTIs treated in Urological Clinic Iasi in 2013 - observational study
English, RomanianPM.9.10. Cateterismul uretral incorect, cauza de urosepsis si deces/Incorrect urethral catheterization, cause of urosepsis and death
English, RomanianPM.9.8. Evaluarea enterobacteriilor ESBL (germeni producatori de beta lactamaza) si rezistenta antibiotice/Evaluation of extended spectrum [Beta]-lactamase producing Enterobacteriaceae and antibiotic resistance
English, RomanianPM.4.4. Riscul de recidiva tumorala vezicala dupa cistectomie perimeatica si dezinsertie endoscopica a ureterului intramural pentru tumori uroteliale superioare/Bladder tumor recurrence after perimeatal cystectomy and endoscopic intramural ureter detachement for upper urothelial tumors
English, RomanianPM.3.15. Profilul metabolomic al cancerului de prostata - experienta initiala/The metabolomic profile of prostate cancer-initial experience
English, RomanianPM.7.8. Liposarcom gigant cu origine primara renala/Giant, primary liposarcoma of the kidney
English, RomanianV.3.2. Nerve sparig anterograd si retrograd în prostatectomia radicala asistata robotic - tehnica chirurgicala/Anterograde and retrograde nerve-sparing in robot-assisted radical prostatectomy - surgical technique

The use of this website is subject to the following Terms of Use